โรงพยาบาลเมืองพัทยา เปิดรับฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรี ถึงสิ้นเดือนนี้

0
407
แพทย์หญิง เพชรรัตน์ แซ่ว่อง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประชาสัมพันธ์  เปิดรับฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรีแก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
แพทย์หญิง เพชรรัตน์ แซ่ว่อง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประชาสัมพันธ์ เปิดรับฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรีแก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

เมื่อ 18 กันยายน 60 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา แพทย์หญิง เพชรรัตน์ แซ่ว่อง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้มีการเปิดรับฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 60 นี้จะครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดด้วย

แพทย์หญิง เพชรรัตน์ กล่าวต่อว่า กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี และบุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

ป้ายประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลฯ มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคพบบ่อยทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ และเป็นโรคที่เกิดได้ตลอดปี โดยระบาดมากในช่วงฤดูฝน อาการป่วยที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อสุขภาพ การทำงาน การเรียน การใช้ชีวิตเนื่องจากผู้ป่วยต้องหยุดพักรักษาตัว ในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีภูมิต้านทานน้อย อาจมีอาการแทรกซ้อน บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่ผ่านมาบอร์ด สปสช.จึงอนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สำหรับโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา จะเปิดให้บริการสำหรับประชาชนไป จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน  ส่วนสถานที่รับบริการ คือแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือ โทร 038-103900 ต่อ 1126