โรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมคัดกรองผู้ติดเชื้อโคโรน่า สร้างความเชื่อมั่น แม้ปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

0
21

เมื่อ  30 มกราคม 63  จากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า กำลังมีการแพร่ระบาด และมีจำนวนตัวเลขผุ้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากทั่วโลก มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง และประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีรายงานการติดเชื้อแล้ว 8 คน อันดับที่ 3  ฮ่องกง 5 คน อันดับที่ 4 ออสเตรเลีย 4 คน และฝรั่งเศสอันดับ 5 จำนวน 3 คน ส่วนดับดับที่ 1 ที่ จีน 1,979 คน (ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ)

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่เรื่องโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า กำลังมีการแพร่ระบาด และประชาชนส่วนมากมีการตื่นตัว เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้มีการเตรียมความพร้อม ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อสร้างความมั่นใจ    เนื่องจากมีประชาชนและชาวต่างชาติ มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เมืองพัทยา  ทั้งนี้ฝากให้ประชาชนเสพข่าวด้วยความระมัดระวังข่าวปลอมปั่นกระแสในโซเชียล สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชน ให้เชื่อตามรายงานจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น และประชาชนควรมีการรักษาสุขอนามัยที่ดีตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศในการป้องกันตนเองในเบื้องต้น ด้วยในการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่ออยู่ในฝูงคนพลุกพล่าน ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ เมื่ออยู่ในความเสี่ยง รับประทานอาหารตามสุขลักษณะ รับประทานอาหารปรุงสุขเท่านั้น.