โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บรรยายพิเศษเรื่อง Stroke ตระหนักถึงอันตรายโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อ 22 พฤษภาคม 62 ที่ ห้องประชุม D1 ชั้น 10 รพ.กรุงเทพพัทยา  นายแพทย์พิมาน  สีทอง ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Stroke  รู้ก่อนเป็นคือทางรอด  เพื่อสร้างความตระหนักให้รู้ถึงอันตราย ของโรคหลอดเลือดสมอง  โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วม จากตัวแทนบริษัทประกันชีวิตต่างๆ และผู้ที่สนใจร่วมรับการอบรม เพื่อนำไปเป็นความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการดูแลสุขภาพและพัฒนาธุรกิจ

นายแพทย์พิมาน  สีทอง กล่าวว่า ต้นเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke นั้น เกิดจากการที่หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมีความผิดปกติ ซึ่งมี 2 ชนิดคือ หลอดเลือดสมองอุดตันและหลอดเลือดสมองแตก ส่งผลให้สมองหยุดทำงานไปอย่างเฉียบพลันจากการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงหรือมี เลือดออกแทรกทับในเนื้อสมอง 70% ของโรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ  ซึ่งมีสาเหตุสำคัญ 3 ประการคือ 1.การอุดตันของหลอดเลือดจากการเสื่อมหรือการแข็งตัวของหลอดเลือด 2. ก้อนเลือดจากหัวใจหรือตะกอนเลือดจากผนังหลอดเลือดแดงที่คอด้านหน้าหลุดเข้าไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง และ 3. ความดันเลือดลดลงมากจนไปเลี้ยงไม่พออีก ส่วนอีก 30% เกิดจากหลอดเลือดในสมองแตก ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด คือเลือดออกในเนื้อสมอง (Intracerebral Hemorrhage หรือ ICH) และเลือดออกที่ผิวสมอง (Subarachnoid Hemorrhage หรือ SAH)

สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ส่วน ใหญ่ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถป้องกันได้ ไม่ว่าจะเป็น การงดสูบบุหรี่  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมอาหารไม่ให้เป็นโรคอ้วนไขมันสูง  พยายามลดความเครียดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke นั้น เป็นโรคที่สามารถรู้ก่อนเป็นคือทางรอด ในการควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองได้ด้วยตนเองด้วยการใส่ใจดูแลอย่างสม่ำเสมอ.