โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ iRESCUE เล่นน้ำปลอดภัยสำหรับเยาวชน

0
225

เมื่อ  26 เมษายน 62  ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดกิจกรรม “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 6  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ iRESCUE สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 8 – 15  ปี ได้มีทักษะในการเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุทางน้ำ โดยมี นพ.ธีติ วารินทร์ศิริกุล แพทย์บริหารสำนักผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวเปิดงาน  ต่อจากนั้นเป็นการอบรมโดยคณะผู้ฝึกสอน จากทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (ทางน้ำ) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และทีม iRESCUE ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นผู้ทำการฝึกสอน

การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงในสระว่ายน้ำ อาทิ เรียนรู้อันตรายจากแหล่งน้ำแต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกัน  ทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อจมน้ำ และการช่วยเหลือคนที่ตกน้ำให้ปลอดภัย  เช่น ไม่ลงไปช่วยคนที่จมน้ำด้วยตนเองให้ใช้วิธีการ “ตะโกน” เรียกผู้ใหญ่มาช่วยและการ “โยน” อุปกรณ์ อาทิ เชือก ถังแกลลอน พลาสติกหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้เพื่อช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัว  การ “ยื่น” อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำ และวิธีการลอยตัว โดยใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์  กิจกรรมนี้เด็กๆ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนกว่า 60 คน โครงการ iRESCUE ตอน “เล่นน้ำปลอดภัย” เป็นหนึ่งโครงการ CSR ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่ช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการเล่นน้ำให้แก่เยาวชน โดยจะจัดในช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมีความเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด หากรู้วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้.