โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดการประชุมวิชาการศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

0
349
นางอรนภา เลือดนักรบ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤต BHP พญ.ปรีญาภรณ์ วิถีสำราญธรรม อายุรแพทย์โรคเชื่อมต่อไร้ท่อ BHP    ให้ความรู้เรื่อง “Advance in Diabetes Management 2017
นางอรนภา เลือดนักรบ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤต BHP พญ.ปรีญาภรณ์ วิถีสำราญธรรม อายุรแพทย์โรคเชื่อมต่อไร้ท่อ BHP ให้ความรู้เรื่อง “Advance in Diabetes Management 2017

เมื่อ 28 มิถุนายน 60 ที่ ห้องประชุม D1 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ เรื่อง “Advance in Diabetes Management 2017” ซึ่งจัดขึ้นที่ เพื่อให้แพทย์ และพยาบาลได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมี พญ.กานต์สิรี ปาริยกร ผู้อำนวยการศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง Diabetes in Pregnancy และ พญ.กานต์สิรี ปาริยกร ผู้อำนวยการ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ นางวิจิตรา ยะรังษี พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ ร่วมบรรยาย เรื่อง Perioperative Management of the Diabetic Patient และ Diabetic Emergencies  ซึ่งในแต่ละหัวข้อของการสัมมนา สามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เช่นการเลือกรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตประจำวัน  การออกกำลังกาย  และการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองไม่ให้เป็นโรคเบาหวานและความดันที่จะตามมา ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกว่า 130 คน

ทั้งนี้ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นศูนย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ซึ่งจะให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วยทุกช่วงวัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง และนักโภชนาการ ที่ให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการในผู้ป่วยเบาหวาน และยังมีศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หมายเลข 1719 ที่จะให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย