โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 8-15 ปีร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ โครงการ i RESCUE “เล่นน้ำปลอดภัย ปีที่ 6 ”

0
194

การจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งสูงกว่าอุบัติเหตุจราจร 2 เท่า และสูงกว่าการเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกถึง 24 เท่า (ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงที่เด็กเสี่ยงจมน้ำตายสูงที่สุด ถือว่าเป็น 90 วันอันตราย เพราะเด็กๆมักจะลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อน และมักเล่นเป็นกลุ่ม เมื่อมีรายหนึ่งจมน้ำ จะลงไปช่วยกัน แต่ช่วยไม่เป็นจึงจมน้ำเสียชีวิตด้วยกัน

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เห็นความจำเป็นที่เด็กๆควรได้เรียนรู้เรื่อง การช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างถูกวิธี วิธีการเอาชีวิตรอด เมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย จึงจัดอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่อง “เล่นน้ำปลอดภัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ iRESCUE ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

โครงการ iRESCUE โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 8-15 ปี ร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติ “ เล่นน้ำปลอดภัย ปีที่ 6 ” เพื่อเรียนรู้การช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างถูกวิธี วิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ผู้เข้าอบรมจะได้รับอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมของที่ระลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา สมัครด่วนตั้งแต่วันที่ 17 – 24 เมษายน สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา คุณ นาวี คอนรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 089 -8261680