โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาคึกคัก ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้ารับการฉีดวัคซีน

0
1543

By วราพรรณ ใจกุศล

เมื่อ 8 มิถุนายน 64 ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เหล่าบรรดาครูจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เดินทางเข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,400 โดส หลังกระทรวงศึกษาธิการ เร่งเครื่องฉีดวัคซีนโควิดให้ครู หลังจากเลื่อนวันเปิดเทอม 2 รอบ จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 64 หลังจากมีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาทั้งนี้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนมาแล้ว 2 ครั้ง จาก 17 พ.ค. ไปเป็น 1 มิ.ย. และจาก 1 มิ.ย. เป็น 14 มิ.ย. เพราะเล็งเห็นว่าครูจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน และคาดหวังว่าจากนี้ไปอีก 25 วัน ก่อนเปิดเทอมจะมีครูที่ได้ฉีดไปแล้วจำนวนมาก เพื่อจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย โดยในวันนี้พบว่าในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสาธารณสุขจังวหัดชลบุรี จำนวน 1400 โดส เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้กับคณะครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ให้ได้รับการฉีดวัคซีนจนครบ 

สำหรับครูที่มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ทางโรงเรียนได้ทำการลงทะเบียนและส่งชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เพื่อทำการส่งรายชื่อไปยังสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งวัคซีนลงมายังสาธารณสุขอำเภอเพื่อจัดสรรให้กับบุคคลกรครูในพื้นที่อยางทั่วถึง โดยวัควีนที่ได้รับในวันนี้เป็นซิโนเวค และเข็มที่ 2 จะได้รับต่อจากเข็มที่ 1 ไป 2-4 สัปดาห์.