โฆษกเมืองพัทยา เผยโครงการวางสายไฟฟ้าใต้ดินถนนพัทยาเหนือ คืบหน้าไปมาก คาดแล้วก่อนกำหนด

0
360
การดำเนินการในปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการเทคอนกรีตหน้ามิตรยนต์ เมื่อคอนกรีตแห้งอยู่ตัวแล้วจะดำเนินการเปิดผิวการจราจรบริเวณดังกล่าว  หลังจากนั้นจะเป็นงานลากสายไฟฟ้าลงดิน โดยจะทำการปิดถนนเป็นบางจุด โดยใช้เวลาทำงาน 4 เดือน คือ ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 คาดจะแล้วเสร็จสิ้นสิ้นปีนี้
การดำเนินการในปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการเทคอนกรีตหน้ามิตรยนต์ เมื่อคอนกรีตแห้งอยู่ตัวแล้วจะดำเนินการเปิดผิวการจราจรบริเวณดังกล่าว หลังจากนั้นจะเป็นงานลากสายไฟฟ้าลงดิน โดยจะทำการปิดถนนเป็นบางจุด โดยใช้เวลาทำงาน 4 เดือน คือ ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 คาดจะแล้วเสร็จสิ้นสิ้นปีนี้

เมื่อ 29 สิงหาคม 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ตามที่โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 กำหนดให้เริ่มดำเนินการจุดแรก ที่ถนนพัทยาเหนือ ตามสัญญาว่าจ้างให้บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้น 230,467,300 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 420 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นถนนนำร่องปลอดสายไฟ สร้างความปลอดภัย เกิดความสวยงาม สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แท้จริง โดยทางด้าน พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหาร ได้จัดเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมปฏิบัติ และให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จนได้เห็นความคืบหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย

นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การดำเนินงานในขณะนี้ได้วางท่อ ร้อยสาย วางบ่อพัก ที่จะต้องเปิดผิวถนนไปแล้ว 90% เหลือบริเวณสาย 3 ที่อยู่ในระหว่างการเทคอนกรีต หน้ามิตรยนต์ เมื่อคอนกรีตแห้งอยู่ตัวแล้ว จะดำเนินการเปิดผิวการจราจรบริเวณดังกล่าว หลังจากนั้นจะเป็นงานลากสายไฟฟ้าลงดิน โดยจะทำการปิดถนนเป็นบางจุด โดยใช้เวลาทำงาน 4 เดือน คือ ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 คาดจะแล้วเสร็จสิ้นสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการรื้อถอนของสายไฟฟ้าที่อยู่บนถนนนำลงดินต่อไป หรือเป็นการเปลี่ยนระบบเคเบิ้ลอากาศ เป็นสายเคเบิ้ลใต้ดินแทนนั่นเอง ซึ่งระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จะมีการปิดช่องทางการจราจรบางช่วง แต่จะทำการเว้นช่องให้ให้สัญจรได้ตามปกติ พร้อมติดตั้งแผงกั้นและป้ายจราจรต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว.

ถนนพัทยาเหนือ ขณะนี้ได้วางท่อร้อยสาย วางบ่อพัก ที่จะต้องเปิดผิวถนนไปแล้ว 90% เหลือขั้นตอนการดำเนินสายฟ้าลงใต้ดิน
ถนนพัทยาเหนือ ขณะนี้ได้วางท่อร้อยสาย วางบ่อพัก ที่จะต้องเปิดผิวถนนไปแล้ว 90% เหลือขั้นตอนการดำเนินสายฟ้าลงใต้ดิน