โครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา เริ่มดำเนินการแล้ว หลังหยุดพักเป็นเวลานาน คาดแล้วเสร็จปลายปีนี้

0
163
โครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ได้เริ่มดำเนินการเสริมทราย ตั้งแต่โค้งโรงแรมดุสิตพัทยา ออกมาแล้ว 400 เมตร  คาดแล้วเสร็จสิ้นปีนี้
โครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ได้เริ่มดำเนินการเสริมทราย ตั้งแต่โค้งโรงแรมดุสิตพัทยา ออกมาแล้ว 400 เมตร คาดแล้วเสร็จสิ้นปีนี้

เมื่อ 11 กรกฎาคม 61 ที่ โรงแรม กรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อเข้าสู่วาระการประชุมในช่วงท้าย นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ได้ชี้แจงความคืบหน้าโครงการเสริมทรายชายหาดเมืองพัทยา ความยาวระยะทางรวมความยาว 2.7 กิโลเมตร

ทั้งนี้เพื่อให้ชายหาดที่สวยงาม กว้างขึ้น เสริมศักยภาพแหล่งท่อง เที่ยวเมืองพัทยาอีกด้วย ซึ่งหากการดำเนินการเสริมทรายชายหาดพัทยาแล้วเสร็จ จะเป็นชายหาดแรกที่มีการดำเนินการเสริมทรายชายหาด ที่ถูกกัดเซาะ ประสบความสำเร็จ และจะมีการนำชายหาดพัทยาเป็นโมเดลในการดำเนินการเสริมทรายในชายหาดต่าง ๆที่ประสบปัญหาการถูกกัดเซาะ ให้เป็นแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง

นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา
นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา

โดยโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยานั้น ทางด้านกรมเจ้าท่า ได้มีการว่าจ้างบริษัทในการดำเนินการเสริมทรายชายหาดลงไปในทะเล เพื่อเพิ่มความกว้างของชายหาด 35 เมตร ความยาว 2.7 ก.ม. ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 400 เมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่โค้งโรงแรมดุสิตพัทยา ไปจนถึงปากซอยพัทยา 5 ถนนเลียบชายหาด  และสำหรับพื้นที่ ที่เสริมเสร็จแล้ว ก็ได้ให้ผู้ประกอบการร่มเตียงกลับเข้ามาเปิดบริการตามปกติ  และดำเนินการต่อไป ในส่วนที่เหลือ และจะทยอยแจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่มเตียง ให้อำนวยความสะดวกพื้นที่ให้ย้ายร่มเตียงและสิ่งของออก เมื่อถึงจุดที่ต้องดำเนินการเสริมทรายต่อ  ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำหรับโครงการ เสริมทรายชายหาดพัทยา จะดำเนินการแบบนี้ไปจนสิ้นสุดโครงการ แต่อุปสรรคที่ยังพบจะเป็นในเรื่องของสภาพลมฟ้าอากาศ เนื่องจากฤดูลมมรสุม มีฝนตกในพื้นที่เมืองพัทยา และการระบายน้ำของเมืองพัทยา ในช่วงที่มีฝนตกหนัก เกิดน้ำไหลเชี่ยวลงสู่ทะเล ก็ต้องหยุดดำเนินการในช่วงนั้นไปด้วย ทำให้การดำเนินการเสริมทรายมีความล้าช้าอยู่บ้าง แต่คาดการไว้ว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้ หากไม่ติดปัญหาอุปสรรคต่างๆมาบั่นทอนการทำงานของเจ้าหน้าที่.