โครงการสร้างบ้านปลาทำดีเพื่อพ่อ ร.9

0
290
SCG ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ภาคประชาชน ร่วมกันทำความดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโครงการ สร้างบ้านปลา
SCG ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ภาคประชาชน ร่วมกันทำความดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโครงการ สร้างบ้านปลา

เมื่อ 20 ตุลาคม 60 ที่ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ภาคประชาชน ร่วมกันทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโครงการ สร้างบ้านปลา ในช่วงก่อนพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานอย่างหนัก เพื่อชาวไทยเรื่อยมา จึงได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่จะทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน

โดยปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์ เป็นผู้กระทำให้ธรรมชาติเหล่านั้นเสื่อมลง ต้องช่วยกันสร้างความสมดุลกลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุด เพื่อคงระบบนิเวศ ในทะเลเอาไว้ ไม่ทำลายห่วงโซ่อาหาร โดยการทำบ้านปลา ให้เป็นแหล่งอาหารสัตว์ น้อยใหญ่ ทำให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมายในทะเล

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ในประเทศไทย มีความหลากหลายทางระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอยู่มากมาย แต่ละระบบจะทำหน้าที่ตามบทบาท และมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตลอดเวลา การทำลายหรือทำให้ระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่งเสื่อมโทรมลง ย่อมที่จะกระทบกระเทือนกับอีกระบบนิเวศหนึ่งไม่มากก็น้อย จึงควรที่จะศึกษาและเข้าใจธรรมชาติให้ลึกซึ้งละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่จะได้ช่วยป้องกันรักษาระบบนิเวศเหล่านี้ให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานต่อไป.