โครงการพัฒนาศักยภาพแก้ไขปัญหาชุมชนและเอาชนะยาเสพติด

0
315
ดร.ภูเดชา วิทยาธนะกุล และประธานชุมชนต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพแก้ไขปัญหาชุมชนและเอาชนะยาเสพติด
ดร.ภูเดชา วิทยาธนะกุล และประธานชุมชนต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพแก้ไขปัญหาชุมชนและเอาชนะยาเสพติด

เมื่อ 8 มิถุนายน 60 ที่สวนอาหารเรือนไทย เมืองพัทยา นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างพลังชุมชุม โดยมี ดร.ภูเดชา วิทยาธนะกุล และประธานชุมชนต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมไปถึงปัญหาต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในชุมชนโดยมีเหล่าบรรดาคณะกรรมการสมาคม ศอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 80 คน

ซึ่งโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติด การแก้ไขปัญหา โดยการสร้างเกราะป้องกันให้ชุมชนเข็มแข็ง ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐโดยมีการบูรณาการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อาศัยหลักการดำเนินงานของภาค ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการปฎิบัตงานของเจ้าหน้าที่ ในการช่วยสอดส่องดูแล กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือล่อแหลมในชุมชน แจ้งเบาะแสเพื่อให้จ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปราบปรามผู้จำหน่ายให้หมดไป ส่วนผู้เสพหากไม่ร้ายแรงเกินไปก็จะส่งตัวให้ได้รับการบำบัด ให้กลับตัวมาเป็นคนดีคืนสู่สังคม

รวมไปถึงรับฟังปัญหาจากเหล่าคณะกรรมการสมาคมและชาวบ้านถึงปัญหาส่วนใหญ่ ที่มักพบเห็นในชุมชนบ่อยครั้ง อาทิ ปัญหา ถนนชำรุด ท่อประปาแตก ปัญหาไฟทาง ปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ทาง ศอท. จะเป็นสื่อกลางในการเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน และจะทำการประสานงานต่อไปยังหน่วยงานสายตรงที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อแก้ไขอย่างยั่งยืนอีกครั้ง ตามแนวทางการทำงานของพัทยาทีม ที่รวมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

แผนผังการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในชุมชนให้ลดลง
แผนผังการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในชุมชนให้ลดลง
เหล่าบรรดาคณะกรรมการสมาคม ศอท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 80 คน
เหล่าบรรดาคณะกรรมการสมาคม ศอท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 80 คน