แม่ทัพน้อย ที่ 1 นำพลังประชาชนจิตอาสาบางละมุง ร่วมงาน Big Cleaning ชายหาดพัทยากลาง

0
129

เมื่อ  25 มกราคม 62   ที่  ชายหาดพัทยากลาง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป​ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ​ จัดกิจกรรม​ Big​ Cleaning​ ในโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยมี​ พลโท ธรรมนูญ​ วิถี​ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม​ นำพลังประชาชนจิตอาสาบางละมุง แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน  ร่วมหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นับร้อยคนร่วมกิจกรรม บริเวณถนนชายหาดพัทยากลาง ในการทำความดีด้วยหัวใจ  โดยมี นายเศรษฐพล  บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

    โดยได้ทำการเดินรณรงค์เก็บขยะชายหาดพัทยากลาง ยาวตลอดทั้งสาย  ซึ่งโดยมากจะพบเป็นประเภทถุงพลาสติก และขวดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงพลังความดี ของพสกนิกรประชาชนชาวเมืองพัทยา แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังแสดงออกถึงการทำความดีต่อสังคมส่วนรวม ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ชาวเมืองพัทยาได้รู้จักรัก และหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ.