แพทย์ย้ำ ประชาชนต้องทิ้งขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี

0
303

นายแพทย์ธีรยุทธ ประทีปปัญญพัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า สถานการณ์ปริมาณขยะติดเชื้อในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ แต่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งโรงพยาบาลต้องรองรับปริมาณขยะติดเชื้อจากทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 11 แห่ง เรือนจำ 1 แห่ง คลินิกเอกชน 3 แห่ง และผู้ป่วยในชุมชน เฉลี่ย 1,700-2,000 กิโลกรัม/เดือน ภาพรวมสถิติปริมาณขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลแม่สะเรียง ในห้วงเวลาเดียวกัน ในปี 2564 มากกว่าปี 2563 ประมาณ 4,000 กิโลกรัมในกรณีขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล จะใช้วิธีการแรกคือ การแยกขยะ จะคัดแยกอุปกรณ์ที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งทั้งหมดให้ทิ้งเป็น “ขยะติดเชื้อ” กรณีเป็นของมีคมจำพวก เข็มฉีดยาจะแยกบรรจุในกล่อง ปริมาณไม่มากกว่า 3 ใน 4 หากเป็นขยะติดเชื้อทั่วไปจะใส่ถุงสีแดง 2 ชั้น ปริมาณไม่มากกว่า 2 ใน 3 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเก็บ พร้อมพ่นทำลายเชื้อให้ทั่วทั้งในและนอกถัง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำขยะมาเก็บบริเวณที่พักขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลจัดไว้ ตามช่วงเวลาที่กำหนด และบริษัทเอกชนมารวบรวม อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ไปเผาทำลาย นอกจากนี้จะสื่อสารหลักการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและในขณะนี้ยังไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

นายแพทย์ธีรยุทธ เน้นย้ำว่า ประชาชนควรนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ชุดตรวจโควิด รวมทั้งถุงมือ หน้ากากผ้าที่ใช้แล้วมาพ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาวให้ทั่วก่อน แล้วพับทิ้งใส่ลงในถุงพลาสติก ถ้าเป็นถุงสีแดงยิ่งดี จากนั้นมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อสีแดง หากไม่มีถุงสีแดงจะเขียนระบุไว้หน้าถุงได้เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือพ่นด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ออกสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชน. – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)