แท็กซี่สาธารณะป้ายเหลือง เข้าปรึกษาหารือนายกเมืองพัทยา ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหารถโดยสารเถื่อน

0
135

เมื่อ 5 พฤศจิกายน 61 ที่ห้อง 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพิชัยศิลป์ ปัญญาพุทธโชติ พร้อมสมาชิก กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์แท็กซี่สาธารณะป้ายเหลือง ได้เดินทางเข้าพบ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา และปรึกษาหารือเพี่อขอความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์แท็กซี่สาธารณะป้ายเหลือง ในเมืองพัทยา

โดยทางกลุ่มฯ ได้เข้าชี้แจงและปรึกษาว่า ที่ผ่านมามีการนำรถยนต์ส่วนบุคคล มาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น แกร๊ปคาร์ในเมืองพัทยา ซึ่งผิด พรบ.ขนส่งรถยนต์สาธารณะและ พรบ.จราจร อีกทั้งมิได้ผ่านการตรวจสภาพรถ และเป็นการใช้รถผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อของกฎหมาย  และกลุ่มฯ ไม่สามารถเข้าไปรับผู้โดยสารในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เมื่อมีลูกค้าเรียกแท็กซี่ แต่จะมีเจ้าหน้าที่ขัดขวางไม่ให้รับลูกค้าออกมา อีกทั้งไม่ให้นำรถเข้ามารับผู้โดยสารที่หน้าประตูทางออกจากอาคาร ทั้งๆที่ได้กระทำถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกันรถยนต์รับส่งหรือรถแอบแฝงแกร๊ปคาร์ สามารถเข้าไปรับได้ถึงหน้าประตู โดยไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใด  นอกจากนี้ยังขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ แจ้งเตือนผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย โดยการใช้รถส่วนตัวมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งเสนอให้ช่วยหามาตรการกำจัดรถป้ายดำโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับทราบถึงปัญหาต่างๆโดยกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วย ซึ่งในวันต่อไปจะมีการประชุม EEC ซึ่งเป็นนโยบายจากรัฐบาล เพื่อพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำเรื่องที่เข้าพบในวันนี้เสนอในการประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป.