เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย ศึกษาดูงานที่เมืองพัทยา

0
172
พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นายเจฟฟรีย์ ด๊อยจ เอกอัครราชทูตสถานทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศ และคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของเมืองพัทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตน
พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นายเจฟฟรีย์ ด๊อยจ เอกอัครราชทูตสถานทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศ และคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของเมืองพัทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตน

เมื่อ 21 สิงหาคม 60 ที่. ห้อง VIP ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นายเจฟฟรีย์ ด๊อยจ เอกอัครราชทูตสถานทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ซึ่งมีนายแกรแฮม แมคดัลนัลด์ นายกสมาคมหอการค้าแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย นายอัลลัน ริดเดลล์ ที่ปรึกษาสมาคมหอการค้าแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย โดยมีพลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

การมาศึกษาดูงานที่เมืองพัทยาในครั้งนี้ เนื่องจาก เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของเมืองพัทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตน พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ทางด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ รวมถึงส่งเสริมด้านนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นเมืองพัทยาได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะและถ่ายภาพร่วมกัน ท่ามกลางมิตรภาพที่ดีของทั้งสองเมือง