เอกอัครราชทูตเคนย่า เข้าเยี่ยมรองนายกเมืองพัทยาสานไมตรีด้านธุรกิจ และการท่องเที่ยว

0
79
นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตเคนย่าประจำประเทศไทย นำโดย ฯพณฯท่าน แพทริค เอส วาโมโต้
นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตเคนย่าประจำประเทศไทย นำโดย ฯพณฯท่าน แพทริค เอส วาโมโต้

เมื่อ 15.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย นำโดย ฯพณฯท่าน แพทริค เอส วาโมโต้ ในโอกาสมาเยือนเมืองพัทยา พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการค้าการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยว โดยมี ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อพูดคุยสานสัมพันธ์ไมตรี แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

เนื่องด้วยปัจจุบันเคนย่า เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มีท่าเรือและเครือข่ายการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมที่ดี เป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่สำคัญอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้เอกอัครราชทูตเคนย่าประจำประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เทคโนโลยี อุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แหลมฉบัง เมืองพัทยา และระยอง ซึ่งปัจจุบันมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการลงทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาล รวมทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

นอกจากนี้เอกอัครราชทูตเคนย่าประจำประเทศไทย ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนางาน Global Conference on Sustainable Blue Economy ณ กรุงไนโลบี ประเทศเคนย่า ระหว่างวันที่ 26 -28 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบการเมืองชายฝั่ง และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จำนวน 6,000 คน จากทั่วโลก เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม ต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการค้า การลงทุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างยั่นยืนต่อไปในอนาคต.