เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนเมืองพัทยาเพื่อกระชับความสัมพันธ์

0
92

เมื่อ 7 พฤศจิกายน  62  ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย รองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน ให้การต้อนรับ Mr.ชัค ลาปูช เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ ในการเดินทางมาเยือนเมืองพัทยาเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเยี่ยมเยียนชาวฝรั่งเศสที่อาศัยในเมืองพัทยา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ นโยบายและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แผนการรองรับเมืองพัทยากับ EEC และความพร้อมของเมืองพัทยากับการพัฒนาในอนาคต

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น จากในปี 2018 มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพัทยาจำนวน 5,320 ราย และในปี 2019 มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเดินทางท่องเที่ยวในพัทยามากขึ้น เป็น 5,652 ราย แยกออกเป็นเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนในระยะยาว 3,342 ราย และ นักท่องเที่ยวทั่วไป 2,310 ราย.