เสวนาความเป็นไปได้ ในการผลักดันกฎหมายความหลากหลายทางเพศเข้าสู่สภา

0
100

เมื่อ 20 กันยายน 62  ที่โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูซ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อกระเทยเพื่อสิทธิมนุษย์ชน  ร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  มูลนิธิซิสเตอร์  และองค์กรภาคี  จัดกิจกรรม เสวนา  สิทธิ ตัวตน  คนข้ามเพศผ่านละครใบไม้ที่ปลิดปลิว กับกฎหมายรองรับเพศที่งอกงาม    โดยมี 4 ตัวแทนองค์กร  เป็นผู้แทนในการร่วมเสวนาครั้งนี้  ประกอบไปด้วย  ดร.กังวาล  ฟองแก้ว   อาจาร์ยมหาวิทยาลัยบูรพา   อาจาร์ยประจำภาควิชานิเทศน์ศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพ  ,  คุณนิชนัจน์  สุดลาภา  ผู้ขับเคลื่อนและผลักดัน สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อมูลทะเบียนราษฎร์  , คุณณัฐวุฒิ  บัวปทุม  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่  ประเด็นความเป็นไปได้ในการผลักดันกฎหมายความหลากหลายทางเพศเข้าสู่สภา   และ คุณฐิติญานันท์  หนักป้อ   ผู้อำนวยการศูนย์นิธิซิสเตอร์  ตัวแทนภาคประชาชน และผู้บริโภคที่มีความหลาหลายทางเพศ  เข้าร่วมในการแสวนา
โดยจากการนำเสนอภาคของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ผ่านละครเรื่อง  ใบไม้ที่ปลิดปลิว  เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง วัน 31  ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 62  จำนวน 21 ตอน  ซึ่งเป็นละครที่ได้รับความนิยม และเป็นที่พูดถึงในวงกว้างของสังคม ที่เกี่ยวกับประเด็นการนำเสนอภาพของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  ผ่านสื่อผ่านตัวละคร   ในเรื่องของการดูแลสุขภาพหลังการผ่าตัดแปลงเพศ  รวมถึงปัญหาครอบครัว  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาตัวตนบุคคลในเอกสารทางราชการ ตามกฎหมายที่เกิดขึ้น   อันสะท้อนให้เห็นว่าคนข้ามเพศในไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องของการตีตรา  การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง   ในเนื่องมาจากอคติทางเพศ   และ ช่องว่างทางกฎหมาย   ที่ทำให้คนข้ามเพศไม่ได้รับการพิทักษ์รับรอง  และคุ้มครองบนฐานสิทธิมนุษย์ชน  

ดังนั้นมนุษย์เครือข่ายเพื่อกระเทยเพื่อสิทธิมนุษย์ชน  ร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มูลนิธิซิสเตอร์ และ องค์กรภาคีจึงได้มีการจัดเสวนาดังกล่าวขึ้น  เพื่อนำเสนอมุมมองของสื่อและผู้บริโภคสื่อ กับการนำเสนอตัวตนคนข้ามเพศผ่านละคร  เพื่อให้เกิดแนวทางหรือกลไกลผ่านเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่างสื่อ  ผู้บริโภคสื่อ  ในการทำงานสื่อผลักดันสิทธิความหลากหลายทางเพศในสื่อ  และเพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายรับรองสิทธิคนข้ามเพศ  กรณีร่าง พรบ.เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร์   โดยบรรยากาศในการเสวนาครั้งนี้พบว่าคึกคักเป็นอย่างมาก.