เสธ.ทร.ตรวจเยี่ยมศูนย์ PIPO แสมสาร ยกระดับเรือประมงไทย สู่มาตรฐานสากล

0
181

เมื่อ 21 พฤษภาคม 61 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมเฝ้าติดตามการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และการดำเนินการควบคุมการทำประมง ของเรือประมงไทย ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ต.แสมสาร จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะ ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 และผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 นำกำลังพลเข้ารับการตรวจ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเรือประมง บริเวณสะพานท่าเทียบเรือแสมสาร

โดยการดำเนินการตรวจ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจัดหางาน กรมการปกครอง และกองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งมีการตรวจตามแผนงานจริง คือ มีการตรวจการเข้า-ออกเรือประมง การพิจารณาให้เรือออกทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่าตามกฎหมายกำหนด การตรวจเอกสาร ตรวจลูกเรือประมง ตรวจเรือประมงที่จะต้องติด VMS รวมทั้ง การตรวจสอบเรือประมงในประเด็นความปลอดภัย สุขอนามัย สวัสดิภาพของคนประจำเรือทั้งขาไป และขากลับ ตลอดจน การตรวจสอบและอนุญาตให้นำสัตว์น้ำขึ้นท่า การตรวจประเมิน (Audit) ท่าเทียบเรือ และการปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือ จากเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมเฝ้าติดตามการทำงานในภาพรวมครั้งนี้ ได้เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีการสั่งผ่านมายัง พลเรือเอก นริศ ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ให้เฝ้าติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์ PIPO ของกองทัพเรือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบรวม 30 ศูนย์ทั่วประเทศ แนวเขตชายทะเล ซึ่งศูนย์ที่แสมสารนับเป็นศูนย์ที่มีความสำคัญอีกแห่ง ที่มีเรือประมงเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจจริง มีการพัฒนาการตรวจเรือเข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน เพื่อยกระดับประมงของไทยให้สู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานคงความเป็นมาตรฐานนี้ไว้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการทำคู่มือในการตรวจที่สอดคล้องกับสากล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานชี้แจ้งให้ผู้ประกอบการเรือประมง เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย เพื่อความยั่งยืนของการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ต่อไป.