เลื่อนฉีดแอสตราฯ จาก 12 สัปดาห์ เป็น 16 ได้

0
71

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวถึงการเว้นระยะห่างการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา ควรเว้นระยะห่าง 12 หรือ 16 สัปดาห์ของการฉีดเข็ม 1 และเข็ม 2 ว่า ตามมาตรฐานยังยึดระยะเวลา 12 สัปดาห์ แต่ที่มีข่าวยืดไปถึง 16 สัปดาห์ มีความรู้ในเชิงวิชาการออกมาเรื่อย ๆ จากประเทศที่ฉีดวัคซีนดังกล่าวชุดใหญ่ พบว่า 16 สัปดาห์ ตัวของภูมิคุ้มกันยังครอบคลุมไปถึง

“ถ้ายืดได้ ประกอบกับการบริหารวัคซีนที่จะฉีดเข็ม 1 ให้มากขึ้น หรือคนที่จะมาฉีดเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย จะขอเลื่อนออกไป ก็มีหลายเหตุผล สามารถขยายไปได้ถึง 16 สัปดาห์ แต่ของประเทศไทยยังใช้ตัวเลข 12 สัปดาห์ ถ้าใครได้รับวันนัดอยู่ใน 12 สัปดาห์ ก็ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าบางคนมีเรื่องขัดข้องหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะเลื่อนไปถึง 16 สัปดาห์ ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ขอให้สบายใจว่า 12 สัปดาห์คือตัวเลขหลัก 16 สัปดาห์ เอาไว้ขยับในการบริหารจัดการทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องของวัคซีน” โฆษก ศบค. กล่าว. – (สำนักข่าวไทย)