เลขผู้เสียชีวิตพุ่ง 98 ราย อยู่ใน กทม. 51 ราย

0
469

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (15 ก.ค.) ว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น รวม 9,186 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 7,481 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,604 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย มาจากต่างประเทศ 22 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 ล่าสุดอยู่ที่ 372,215 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,543 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้วตั้งแต่ปี 2563 รวม 266,127 ราย  ผู้ป่วยรักษาอยู่ 103,056 ราย อาการหนัก 3,276 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 839 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 98 ราย  ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี 2563 สะสม 3,032 รายสำหรับผู้เสียชีวิต จำนวน 98 ราย มีอายุระหว่าง 27-108 ปี แบ่งเป็น ชาย 61 ราย หญิง 37 ราย อยู่ในกรุงเทพฯ 51 ราย มีโรคประจำตัวและปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 52 ราย เบาหวาน 32 ราย ไขมันในเลือดสูง 17 ราย โรคไต 14 ราย โรคหัวใจ 11 ราย โรคปอด 7 ราย โรคอ้วน 6 ราย หลอดเลือดสมอง 4 ราย ไม่มีโรคประจำตัว 9 ราย

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตมีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ อาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด 39 ราย ติดจากเพื่อนบ้าน เพื่อน แม่บ้าน ผู้ดูแล 28 ราย คนในครอบครัว 20 ราย ไปในสถานที่แออัดคนพลุกพล่านอย่างตลาดและโรงพยาบาล 9 ราย มีอาชีพเสี่ยง 2 ราย คือค้าขาย และสอนศาสนา

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ทราบผลติดเชื้อ จนกระทั่งเสียชีวิต พบ 18 รายที่มีระยะเวลามากกว่า 14 วัน ขณะที่ 39 ราย มีระยะเวลาตั้งแต่ 7-14 วัน และ 41 ราย มีระยะเวลาตั้งแต่ 0-6 วัน นอกจากนี้ ยังพบว่า เสียชีวิตที่บ้าน 3 ราย โดยตรวจพบเชื้อหลังเสียชีวิต ส่วน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2,224 ราย 2.สมุทรปราการ 846 ราย 3.สมุทรสาคร 640 ราย 4.ชลบุรี 523 ราย 5.นนทบุรี 355 ราย 6.นครปฐม 291 ราย 7.ปัตตานี 269 ราย 8.ปทุมธานี 233 ราย 9.ฉะเชิงเทรา 188 ราย และ10.สงขลา 181 ราย. – (สำนักข่าวไทย)