เรือรบหลวงยิงสลุต 17 นัด ต้อนรับ “บิ๊กกบ” ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

0
71

เมื่อ 27 กันยายน 61 พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ได้กระทำพิธีส่งมอบธงสายการบังคับบัญชา และส่งมอบหน้าที่ ให้กับ พลเรือเอก นพดล สุภากร รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ หลังประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 61 ซึ่งพิธีได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ บนดาดฟ้าเรือหลวงนเรศวร ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร ได้ทำการยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติ แด่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านใหม่ จำนวน 17 นัด ก่อนผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง กำลังรบทางเรือ จะชักแถวเข้ารายงานตน พร้อมรับมอบนโยบาย จากผู้นำกำลังรบทหารเรือ แห่งราชนาวีไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “กองเรือยุทธการ ต้องเป็นกำลังรบทางเรือที่มีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ”

สำหรับ พลเรือเอกนพดล สุภากร เป็นนักเรียนนายเรือรุ่น 75 เตรียมทหารรุ่น 18 พรรคนาวิน ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ ผู้บังคับการเรือตรวจการณ์ ต.95 , ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา , ผู้อำนวยการ กองสื่อสารกองเรือยุทธการ , ผู้บังคับการ กองสนับสนุนกองเรือยุทธการ ,ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ , ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ,เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ,เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ,ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ,รองเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ซึ่งถือเป็นระดับ 5 เสือ ของกองทัพเรือ ที่มีหน้าที่ในการคุมกำลังรบทหารเรือ.