เริ่ม 11 มี.ค. กฟภ.จะทดสอบระบบสายไฟใต้ดินและนำเข้าระบบ 2 เดือน โดยจะรื้อสายไฟเหนือดินทั้งหมดในเดือนหน้า

0
84

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 ในพื้นที่เมืองพัทยา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง  ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 61 ถึงกรณีที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยเสนอให้ผู้ประกอบการ เช่าใช้เส้นใยแก้วนำแสง ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1

จากการสัมภาษณ์นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 ในพื้นที่เมืองพัทยา ถนนพัทยาเหนือนั้น ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการทดสอบระบบสายไฟใต้ดิน ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคมนี้ และจะนำเข้าระบบประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจะทำการรื้อถอนสายไฟฟ้าที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมด ในเดือนเมษายน นี้ ซึ่งจะยังเหลือเสาไฟไว้สำหรับสายสื่อสารที่ยังจำเป็นต้องใช้อยู่ ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินงานของระบบสายสื่อสารนั้น ยังรอผลสรุปจากการประชุม.