เมืองสัตหีบ แห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ สืบทอดประเพณีเข้าพรรษา

0
291

เมื่อ 08.00 น.วันที่ 7 กรกฎาคม 60 นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ ร่วมกับนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ สภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ และหน่วยงานงาน สถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ รวม 46 หน่วยงาน จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนเข้าพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานวัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยหน่วยงานได้นำเทียนเข้าพรรษาที่ประดับประดาอย่างสวยสดงดงาม มาร่วมขบวนแห่อย่างตระการตาไปโดยรอบตลาดสัตหีบ ก่อนนำถวายให้กับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่

ซึ่งในปีนี้ งานแห่เทียนพรรษาเป็นอย่างคึกคัก ที่หน่วยงาน และสถานศึกษา กว่า 10 หน่วยงาน ส่งขบวนรถเทียนพรรษาเข้าประกวด และหน่วยงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง เป็นไปตามคาดหมาย แชมป์สมัยที่ 2 ติดต่อกัน คือ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา

นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานบุญประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี สืบทอดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชู พระพุทธศาสนาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในวันเพ็ญเดือน 8 วันอาสาฬหบูชา หรือวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันกำหนดให้พระภิกษุทุกรูปทั้งที่บวชใหม่ และบวชมาหลายพรรษาต้องอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่ง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน ซึ่งกำหนดเป็น 2 ระยะ คือพรรษาแรก หรือ “ปุริมพรรษา” เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และพรรษาหลัง หรือ “ปัจฉิมพรรษา” เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ในปีนั้นให้ถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลังเป็นวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษานั้น พุทธศาสนิกชนจะทำบุญในตอนเช้า ด้วยการถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อที่พระภิกษุสงฆ์จะนำไปประกอบพิธีทางพุทธศาสนาในโบสถ์ โดยเฉพาะการถวายเทียนชาวพุทธถือว่า การทำบุญด้วยเทียนซึ่งให้ความสว่างแก่สาวกของพระพุทธองค์ ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรม จะทำให้ชีวิตของผู้ถวายรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับแสงสว่างของเปลวเทียน ประเพณีแห่เทียนจึงเป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศ ชาวพุทธทั้งหลายต่างได้พยายามตกแต่ง หรือแกะสลักเทียนของตนให้งดงาม เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา จนเกิดการประกวด “เทียนพรรษา” หรือ “ต้นเทียน” กันขึ้น.