เมืองพัทยา แนะนำข้ามถนนอย่างไรให้ปลอดภัย

0
9

อุบัติเหตุที่เกิดจากการข้ามถนน มีให้เห็นบ่อยครั้ง ทั้งนี้อาจเกิดจากความประมาทของทั้งผู้ที่ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ที่ใช้ความเร็วในพื้นที่ตัวเมือง ก่อให้เกิดความประมาท และขาดความระมัดระวัง ส่วนผู้ที่จะข้ามถนนไปยังอีกฟากหนึ่ง ก็ต้องไม่ประมาทเช่นกัน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นนอกจากจะได้รับบาดเจ็บ และยังต้องเสียเวลาฝนเรื่องของคดีความ ดังนั้นควรปฏิบัติคือ  ก่อนข้ามถนนทุกครั้ง ต้องหยุดเดินที่ขอบถนน มองขวาซ้าย แล้วมองขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถกำลังแล่นมา จึงข้ามได้ แล้วให้รีบข้าม ถนนไปเป็นเส้นตรง และให้เดินอย่างรวดเร็ว อย่าวิ่งข้ามถนน และหากบริเวณที่จะข้ามถนนมีช่องข้ามมาทาง (ทางม้าลาย) ต้องข้ามตรง ช่องทางข้ามปลอดภัยที่สุด

อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่กำบังตัว เช่น ออกจากซอยรถที่จอดอยู่ หรือท้ายรถประจำทาง เพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได้  การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียว ต้องหยุดให้แน่ใจเสียก่อนว่ารถ แล่นมาจากไหนและมีความปลอดภัยพอหรือยังจึงข้ามได้   ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน โดยข้ามครั้งแรก ไปพักที่เกาะกลางถนนเสียก่อน จึงข้ามในครึ่งหลังต่อไป ในเวลากลางคืนควรไปหาที่ข้ามที่มีแสงสว่าง เป็นต้น.