เมืองพัทยา แก้ไขปัญหาขยะตกค้างเกาะล้าน กว่า 5 หมื่นตันได้แล้ว รอมหาดไทยอนุมัติสร้างเตาเผาขยะ

0
328

เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 63  ที่ บ่อขยะเกาะล้าน  ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 63  ที่ผ่านมา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการกำจัดขยะ ในพื้นที่ 10 กว่าไร่ โดยทางเมืองพัทยาได้ดำเนินการกำจัด โดยแผนการจัดการมูลฝอยแผนระยะสั้น  ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่บ่อขยะบนเกาะล้าน  โดยว่าจ้างรถและเครื่องจักรไถเกลี่ยขยะ เพื่อขยับขยายพื้นที่ พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและคลุมแผ่น HDPE Sheet เพื่อใช้ในการปูรองพื้นในการฝังกลบขยะหลังนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์จีนลดลง อย่างเห็นได้ชัดจากวันละ 8,000-10,000 คน เหลือเพียงไม่กี่พันคนเท่านั้น ซึ่งก็สามารถจัดการได้ในส่วนหนึ่ง จากขยะตกค้างทั้งหมด ในช่วงที่ผ่านมากว่า 5 หมื่นตัน  และเก็บของเหลวต่างๆ เพื่อไม่ให้น้ำหรือกลิ่นซึมเข้าสู่ผิวดิน เพื่อเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 

เนื่องจาก ปัจจุบันทางเมืองพัทยา ไม่สามารถขนถ่ายขยะเกาะล้าน ออกจากเกาะเพื่อนำขึ้นมากำจัดที่ฝั่งได้ตามข้อบัญญัติข้อห้ามของจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการขยับขยายพื้นที่ภายในบ่อขยะนั้น เพื่อเป็นเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการติดตั้งเตาเผาขยะ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางสำหรับการเข้า – ออก กรณีที่นำขยะมาทิ้งที่บ่อ ในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ทั้งนี้หากทางกระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้ทางเมืองพัทยาดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะบนเกาะล้าน โดยให้กำจัดขยะมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด และพิจารณาใช้เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษให้เหมาะสมกับพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ จะมีการจัดสร้าง เตาเผาขยะขนาด 25 ตัน จำนวน 2 เตา ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ถึงวันละ 50 ตันต่อวัน ซึ่งขยะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลประโยชน์ และผลกระทบของประชาชนที่จะได้รับคาดจะเป็นรูปธรรมในเกินปลายปี 63 นี้

ทั้งนี้จึงอยากจะฝากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันรณรงค์ ทิ้งขยะให้เป็นที่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการจัดเก็บ อีกทั้งยังสามารถนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือจำหน่าย ได้ เช่นถุงพลาสติก ขวดน้ำ ขวดแก้ว กระดาษ ส่วนขยะเปียกก็คัดแยกไว้ทำปุ๋ยหมักก็จะสามารถช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง.