เมืองพัทยา เร่งดำเนินการทำประกันภัยผู้ประกอบการซีวอล์คเกอร์ และแพลากร่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

0
298
พลตรี ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดทำประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการซีวอล์คเกอร์ และแพลากร่ม
พลตรี ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดทำประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการซีวอล์คเกอร์ และแพลากร่ม

เมื่อ 11 กันยายน 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรี ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดทำประกันภัย สำหรับผู้ประกอบการซีวอล์คเกอร์ และแพลากร่ม โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง, นายชาคร กัญจนะวัตตะ สมาชิกสภาเมืองพัทยา , นายเอกราช คันทโร ผอ.สำนักการเจ้าภูมิภาค สาขาพัทยา , พ.ต.ต.ปิยะพงศื เอนสาร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา , ร.ต.สุวิทย์ ลากลาง ผู้บังคับหมวดกองร้อยรักษาความสงบ อ.บางละมุง และผู้แทนตำรวจสภ.เมืองพัทยา เข้าร่วมหารือ

มพย.เร่งดำเนินการจัดทำประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการซีวอร์คเกอร์และแพลากร่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
มพย.เร่งดำเนินการจัดทำประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการซีวอร์คเกอร์และแพลากร่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา และสถานีตำรวจท่องเที่ยว ที่มีพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลและเกาะแก่ง ที่มีการประกอบการเกี่ยวกับเครื่องเล่นทางน้ำ ให้ดำเนินการตรวจสอบ และยกระดับมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของกิจกรรมทางทะเลที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะกิจกรรมดำน้ำซีวอร์คเกอร์ และแพลากร่ม  โดยการประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจัดทำประกันภัยเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายของนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ในระหว่างที่เจ้าท่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่างกฎหมาย เพื่อเสนอเป็นกฎหมายบังคับ และควบคุมการประกอบการซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ต้องดำเนินการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความห่วงใยด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการจึงต้องทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการจัดทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลของเมืองพัทยาให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

จากการสำรวจข้อมูลของตำรวจท่องเที่ยวพัทยา พบว่ามีผู้ประกอบการซีวอล์คเกอร์ 17 ราย และผู้ประกอบการแพลากร่ม จำนวน 17 ราย ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการแล้วพร้อมทั้งได้มีการประสานงานไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อเสนอแนวทางการทำประกันภัยรวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยทางบริษัทประกันภัยได้ให้แนวทางว่า ผู้ประกอบการต้องทำประกันภัยเป็นรายปีโดยคิดเบี้ยประกันจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการของแต่ละแห่ง ในวงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 200,000 บาท และกรณีได้รับบาดเจ็บ 100,000 บาท ซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยว จะนำรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ได้รับทราบและรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายนนี้