เมืองพัทยา เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 6-15 ปี เข้าอบรมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

0
164

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา เปิดจัดอบรม  กิจกรรมนันทนาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา  ได้แก่ ฟุตบอล,ฟุตซอล,วอลเลย์,ว่ายน้ำ และด้านดนตรี ประเภทคีย์บอร์ด และอูคูเลเล่  ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 เมษายน 62  ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียน ในการเข้าร่วมฝึกอบรมฯในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 62

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ใบ พร้อมกับใบสมัคร  และหนังสือใบอนุญาตจากผู้ปกครอง  สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา โทรศัพท์ 038-253232 (ในวันเวลาราชการ)