เมืองพัทยา เตรียมแผนความพร้อมรองรับ การเปิดใช้อุโมงค์ลอดทางแยกพัทยากลาง

0
505

บุญเหลือ ชาตรี

พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้า แผนการรองรับการเปิดใช้อุโมงค์ลอดทางแยกพัทยากลางอย่างเป็นทางการว่า ปัจจุบันทราบว่าทางกรมทางหลวงชนบท กำลังเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการปรับภูมิทัศน์และทดสอบระบบความปลอดภัยของโครงการให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบงาน ซึ่งตามกำหนดคือในวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ด้วยความที่อุโมงค์แห่งนี้มีทางลอดที่ยาวที่สุดในประเทศถึง 400 กว่าเมตร จึงมีความจำเป็นต้องมีความสมบูรณ์เพื่อลดปัญหาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะกรณีของระบบไฟแสงสว่างและอากาศ ซึ่งคาดว่าคงจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ จากนั้นจึงจะมีการพิจารณาและส่งมอบงานให้กับเมืองพัทยาเป็นผู้ดูแลต่อไป

สำหรับโครงการอุโมงค์ลอดทางแยกพัทยากลางแห่งนี้ ถือเป็นโครงการที่ต้องมีการจัดทำระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการเดินรถ ช่องทางการเดินรถ ระบบควบคุม อาทิ สัญญาณไฟจราจร ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำและอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลในอนาคตยังไม่มีความรู้ความชำนาญมากนัก ปัจจุบันจึงได้ทำหนังสือถึงโครงการ ให้แจ้งรายละเอียดถึงวิธีการบำรุงรักษาระบบงานด้านการควบคุมตามหลักวิศวกรรม และแนวทางป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความพร้อมอันจะทำให้ลดปัญหาและความผิดพลาดที่จะเกิด ขึ้นต่อไป

พล.ต.ต.บัณฑิต กล่าวต่อไปว่าสำหรับระยะเวลาของการเปิดใช้อุโมงค์ลอดทางแยกนั้น ขณะนี้ยังคงตอบชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากทางกรมทางหลวงชนบทเห็นว่ามาตรฐานความปลอดภัยของระบบเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเมื่อมีการทดสอบโดยละเอียดแล้วก็คงจะมีการพิจารณาส่งมอบ จากนั้นคงจะมีการประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอีกครั้ง ทั้งการกำหนดเส้นทางการเดินรถรูปแบบการจัดการจราจรระบบสัญญาณไฟ และข้อจำกัดของการใช้งานในรถบางประเภท ซึ่งคงจะใช้เวลาอีกไม่นาน.