เมืองพัทยา เตรียมเดินหน้ารณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ที่ตลาดควาย ปีนี้งดจัดขบวนพาเหรด

0
85

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 63   เนื่องด้วยในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ตามมติขององค์การอนามัยโลก ซึ่งกำหนดให้วันดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการสร้างให้ทั่วโลก เกิดความตระหนักรู้ และร่วมมือกันป้องกันโรค พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเทศให้ถูกต้อง ดังนั้น เมืองพัทยาจึงเตรียมที่จะเดินหน้ารณรงค์เหมือนเช่นทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักการสาธารณสุขฯ จึงงดจัดกิจกรรมการเดินขบวนเลียบชายหาดเมืองพัทยา ตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรควิด-19 ในการลดการพบปะ หรือการรวมคนหมู่มากให้มาอยู่ในสถานที่เดียวกัน


แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมรณรงค์ จะยังคงมีการเดินหน้าจัดขึ้นเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยให้ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมแยกออกไปในแต่ละสถานที่ เพื่อเป็นการกระจายกลุ่มคน และเมืองพัทยา ยังจะมีการออกบูธแสดงนิทรรศการสุขภาพ, แจกสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ, กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมมีการแจกถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น เป็นต้น

โดยกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันเอดส์โลก ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 63 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้ฟรี ที่บริเวณตลาดควายกลางเมือง ถนนเทพประสิทธิ์.