เมืองพัทยา เตรียมรับมือการจราจรและความปลอดภัย ในงานมหัศจรรย์อาหารทะเล 2019

0
90

เมื่อ 3 พฤษภาคม 62   ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมด้านการจัดการจราจรและความปลอดภัย ในงานมหัศจรรย์อาหารทะเล 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 -12 พฤษภาคม 62     ที่ชายหาดพัทยา โดยมี  นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์   นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าและผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ทางด้านคณะผู้จัดงานได้นำเสนอแผนงานด้านการจัดการจราจร และความปลอดภัยในงาน ซึ่งทางผู้จัดงานกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ มีบูธที่จะมาออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลจำนวน 150 บูธ ในส่วนของการการจัดการความเรียบร้อยของการจัดการร้านค้านั้น ทางคณะผู้จัดงานได้มีการประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไว้แล้วในเบื้องต้น  ทั้งเรื่องของเวลาในการขนถ่ายสินค้าและอุกรณ์ ลงที่หน้าร้าน  ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที 

สำหรับร้านค้า สามารถนำอุปกรณ์ลงพื้นที่บริเวณชายหาดได้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 62   เวลา 21.00 น.-24.00 น. ส่วนในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 62   เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00น.-11.00 น. ขณะที่การจัดการทางด้านขยะ ที่ปีนี้จะมีการเข้มงวดมากขึ้น ขณะที่การดูแลความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สิน ที่ทางผู้ประกอบการนำมาที่บูธก็ต้องดูแลรักษาและนำกลับไปด้วยหลังเลิกงาน  เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย ส่วนเรื่องการวางกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจร และความปลอดภัยในงาน ยังคงต้องขอความอนุเคราะห์จาก กำลังเจ้าหน้าที่ สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เทศกิจ  อปพร.เมืองพัทยา ผลัดเปลี่ยนเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในระยะเวลาจัดงาน.