เมืองพัทยา เตรียมปรับปรุงทัศนียภาพในโซนพัทยาใต้ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใต้สะพานแหลมบาลีฮาย

0
105

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 61 ที่ บริเวณใต้สะพานแหลมบาลีฮายนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ นักบริหารงานช่างระดับกลาง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล ประธานชุมชนฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขัง

พบว่าพื้นที่โดยรอบบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อฝนตกหนักมักจะมีน้ำท่วมขัง และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ทั้งนี้เมืองพัทยา ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปรับปรุงทัศนียภาพ โดยทำการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ที่พาดสายไฟตลอดแนวถนน เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นผิวจราจร ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตลอดแนวบริเวณใต้สะพานแหลมบาลีฮาย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งจะมีการประชุมเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาต่างๆในระยะยาวอีกครั้ง ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน นี้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว และเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนต่อไป.