เมืองพัทยา เตรียมบูรณะอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ รัชกาลที่ 9 โดยกรมศิลปากรจะออกแบบเป็นอนุสาวรีย์ ให้สวยสง่า สมพระเกียรติ

0
133

เมื่อ 20 มิถุนายน  62 ที่ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมการบูรณะ ปรับปรุง และจัดสร้างประติมากรรมอนุสรณ์สถาน สโมสรเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกองทัพเรือ สโมสรสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทย ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามที่เมืองพัทยาได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถาน สโมสรเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ ณ ริมอ่าวพัทยาระหว่างซอย 11 – 12 ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระปรีชาสามารถด้านการกีฬา ในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 (ปัจจุบันคือกีฬาซีเกมส์) และทรงชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภทโอเค ระหว่างวันที่ 9 – 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งปัจจุบันอนุสรณ์สถานฯดังกล่าวมีสภาพชำรุด และเสียหายเป็นอย่างมาก เมืองพัทยาจึงมีความประสงค์จะทำการบูรณะปรับปรุง และจะสร้างประติมากรรมอนุสรณ์สถาน สโมสรเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้สมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อให้อนุสรณ์สถานดังกล่าวจัดตั้งอย่างสมพระเกียรติ  ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นควรบูรณะปรับปรุง และจัดสร้างประติมากรรมอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ รัชกาลที่ 9 ให้เป็นอนุสาวรีย์ โดยเสนอให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ ให้มีความเหมาะสมและสง่างามต่อไป.