เมืองพัทยา เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก พร้อมแจ้งเตือนปิดการจราจร 1 ธ.ค.นี้

0
113

จากการที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันเอดส์โลก หรือ World AIDS Day เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์ และการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์ พร้อมทั้งสร้างเสริมและสนับสนุน ให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ดังนั้นเมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคม 61 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 19.00 น. ณ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี และเล่นเกมส์ทายปัญหา พร้อมทั้งชมการแสดงรีวิวประกอบเพลงรณรงค์วันเอดส์โลก การแสดงศิลปะการฟ้อนรำไทยประยุกต์ การแสดงสร้างความบันเทิง ให้ข้อคิดการป้องกันโรคเอดส์ และการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์ ให้ข้อคิดการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี

โดยในเวลา 17.15 น.วันที่ 1 ธันวาคม  จะมีการเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ จำนวน 20 ริ้วขบวน พร้อมแจกถุงยางอนามัย และแผ่นพับ ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้น ไปตามเส้นทางถนนสายชายหาดพัทยาใต้ ผ่านหน้าวอล์คกิ้งสตรีท พัทยา มุ่งหน้าสู่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)   ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมริ้วขบวน เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ตลอดแนวชายหาดพัทยาใต้ เมื่อสิ้นสุดขบวนเมืองพัทยาจะดำเนินการเปิดการจราจรตามปกติ.