เมืองพัทยา เตรียมงบ 35 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องสูบน้ำรองรับปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน

0
148

นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักช่างสุขาภิบาล เปิดเผยว่า  แผนการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมใน ช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  สำหรับพื้นที่เมืองพัทยา มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ำ ที่ต้องรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจากหลายทิศทางในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในระยะยาว มีแผนการใช้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ในการจัดทำระบบระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ  เพื่อระบายน้ำจากฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่หนาแน่นระบายไปลงคลองสาธารณะ อย่างคลองนาเกลือกและนกยาง ส่วนทางฝั่งทิศใต้จะมีการระบายน้ำไปลงยังคลองห้วยใหญ่หรือแก้มลิงเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลบ่าเข้าสู่เมืองพัทยา

ส่วนในระยะกลาง มีวางแผนจัดทำโครงการระบบระบายในน้ำ ในพื้นที่ที่ประสบปัญหานำท่วมซ้ำซาก กว่า 20 โครงการ อาทิ ชุมชนหนองใหญ่ เทพประสิทธิ์ ตลาดน้ำ 4 ภาค แยกมุมอร่อย ถนนพัทยาสาย 3 ถนนสุขุมวิท และซอยวัดธรรมสามัคคี เพื่อผันน้ำไปลงยังคลองสาธารณะ  โดยจะมีการเสนอโครงการจำเป็นเร่งด่วนสู่สภาเมืองพัทยา เพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมเร่งดำเนินการรองรับปัญหาในพื้นที่ในอนาคต

นายอนุวัตร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการรองรับปัญหาเร่งด่วน ในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนในเร็ววันนี้ ทางกองช่างสุขาภิบาล มีแผนที่จะขอจัดสรรงบประมาณจากสภาเมืองพัทยาจำนวน 35 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบ และเครื่องผลักดันน้ำใหม่เพิ่มเติมอีก 13 เครื่อง ได้แก่ เครื่องสูบขนาด 800 ลบ.ม./ชม.5 เครื่อง ขนาด 1,200 ลบ.ม./ชม. 5 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำขนาด 1,600 ลบ./ชม.อีก 3 เครื่อง จากเดิมที่มีเครื่องสูบขนาด เพียง 300 ลบ.ม/ชม.ไม่กี่เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งยังพื้นที่จำเป็น ให้มีความสามารถในการสูบน้ำระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง อย่างถนนสายเลียบชายหาดพัทยาและชุมชนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเครื่องผลักดันน้ำ ที่สามารถระบายน้ำออกได้ แม้จะมีปัญหาเรื่องของน้ำขึ้นหรือทะเลหนุนก็ตาม โดยจะเร่งนำเสนอต่อสภาเมืองพัทยา พิจารณาเร่งด่วนภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 62 นี้ ก่อนเร่งดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน เพื่อให้ทันต่อการประสบปัญหา.