เมืองพัทยา เตรียมความพร้อมตกแต่งสถานที่รองรับพสกนิกร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ 6 พ.ค.นี้

0
85

          หลังจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการออกแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ ศักราช 2562 แล้วให้จังหวัดนำแบบไปจัดสร้างเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 ซุ้ม โดยเมืองพัทยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ดำเนินการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการเพื่อใช้ประกอบพิธีในส่วนของเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยทำการปิดถนนเลียบชายหาดพัทยา เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              วันนี้เมืองพัทยาได้นำกำลังเร่งดำเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย รวม ทั้งได้ทำการติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมประดับธง ตั้งฉัตร พร้อมนำต้นดอกดาวเรืองมาแตกแต่งประดับ เพื่อให้เกิดความสวยงามสมพระเกียรติในราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ ซึ่งในวันนี้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ ศักราช 2562 จะเสร็จสมบูรณ์ 100% อย่างแน่นอน

               อย่างไรก็ตามในพื้นที่โดยรอบเมืองพัทยาได้มีการนำดอกดาวเรื่องมาประดับตกแต่งสถานที่ทั่วเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดความสวยงามสมพระเกียรติในราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจรถนนสายชายหาดและซอยเชื่อมถนนสายชายหาดพัทยา – ถนนพัทยาสาย 2 บริเวณวงเวียนโลมา – ปากทางวอล์คกิ้งสตรีท และห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดแนวถนนสายชายหาดพัทยา ตั้ง แต่เวลา 08.00 – 20.00 น. เป็นต้นไป โดยมีสหกรณ์สองแถวให้บริการรับส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

           กำหนดการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ชายหาดพัทยากลาง มีดังนี้ เวลา 15.00 น. ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพิธี.