เมืองพัทยา เดินหน้าจัดระเบียบผู้รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ถนนวอล์คกิ้งสตรีท พร้อมตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสุขุมวิท

0
79

เมื่อ 18 มิถุนายน 62  นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าโฮมมาร์ทตันติวัฒน์ และถนนวอล์คกิ้งสตรีท ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้า แผงลอย นำวัสดุอุปกรณ์สำหรับวางจำหน่ายสินค้ารุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ขาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมตรวจสอบท่อระบายน้ำ ภายในถนนวอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา และถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าโฮมมาร์ท ตันติวัฒน์ เพื่อป้องกันการอุดตัน ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการระบายน้ำได้ช้า เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฝนตก โดยมี นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางฉลวย ดิษฐการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายขออนุญาตและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

การตรวจสอบพบว่า บริเวณทางเท้าถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยา  มีพ่อค้าแม่ค้า แผงลอย นำวัสดุอุปกรณ์สำหรับวางสินค้าจำหน่าย รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ขาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้มอบหมายเทศกิจและฝ่ายกิจการพิเศษ ดำเนินการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ออกจากพื้นที่ เพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไป นอกจากนี้ ยังได้สำรวจท่อระบายน้ำ ภายในถนนวอล์คกิ้งสตรีท เพื่อฉีดล้างรางและท่อระบายน้ำ และในเวลาต่อมา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณถนนสุขุมวิท หน้าโฮมมาร์ท ตันติวัฒน์ ในการจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง ร่องระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่.