เมืองพัทยา เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยซับน้ำตาพี่น้องชาวอีสาน

0
86

เมื่อ 3 กันยายน 62 ที่ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานแถลงข่าว การเปิดรับบริจาคปัจจัย สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ปันน้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นาเกลือ นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนชุมชนเมืองพัทยา อสม.เมืองพัทยา กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาและสื่อมวลชนเข้าร่วมในการแถลงข่าว  

ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะนี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการอยู่อาศัย และการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เมืองพัทยาจึงได้ร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน  นาเกลือ จัดตั้งสถานที่รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่บัดนี้– 5 กันยายน 2562 โดยมีสถานที่รับบริจาคจำนวน 4 แห่ง คือ บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 09. 00-19. 00น.  บริเวณหน้าตลาดวัดชัยมงคลพัทยาใต้ ตั้งแต่เวลา 09.00. -20. 00 น. บริเวณหน้าชายหาดจอมเทียนตรงข้ามซอยจอมเทียน 5 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.  และที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนาเกลือตลอด 24 ชั่วโมง

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้าพร้อมใช้ น้ำดื่ม ข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่นๆ เพื่อปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3261 และ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3822 1380 และ 0 382 2474.