เมืองพัทยา เข้มงวดมาตรการดูแลความปลอดภัย หวังสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

0
97

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีสถานที่หลากหลายให้ทำกิจกรรม รวมทั้งเกาะล้าน ที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบในทัศนียภาพอันงดงาม ทะเลสวย น้ำใส ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนาเมืองพัทยาให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทางบกและทางน้ำ ปฏิบัติหน้าที่

โดยมีการเรียกแถวเตรียมความพร้อมทุกวัน เวลา 9.00 น. ก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่ เข้าดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตามจุดต่างๆ ทั้งตลอดชายหาดพัทยา ท่าเทียบเรือ รวมทั้งเกาะล้าน และการเล่นกีฬาชายหาดทุกชนิด เช่น banana boat or sea parachute   เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ การเกิดอุบัติเหตุทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเมืองพัทยาผ่านกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณฝั่งเกาะล้านและกล้องวงจรปิดติดตามเรือโดยสาร    ประสานงาน สนับสนุนข้อมูลกับลูกข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือสิ่งผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน พร้อมจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบันทึกรายงานตารางเรือโดยสารเข้า-ออกในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง   ลงปฏิบัติงานตั้งแต่โค้งดุสิตถึงพัทยาใต้ จุดที่นักท่องเที่ยว ลงเรือไปเกาะล้าน ดูแลให้ความช่วยเหลือและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง ในเขตว่ายน้ำทุกเขต รวมทั้งก่อนจะเดินทางไปเกาะล้าน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว

ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง.