เมืองพัทยา ออกคำสั่งเร่งประกาศ ปิดหมาย รื้อถอน ปัญหาสะพาน ปลูกสร้างอาคารรุกที่สาธารณะ

0
98

เมืองพัทยาสั่งลุยแหลกออกคำสั่งเร่งประกาศ ปิดหมาย รื้อถอน ปัญหาสะพาน ปลูกสร้างอาคารแนวคลองสาธารณะพัทยาใต้ ปึกพลับ และที่ดินสาธารณะ

            ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าพื้นที่แนวคลองพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี ที่เมืองพัทยา ได้ดำเนิน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำตลอดแนวคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของอาคาร สะพาน การระงับการก่อสร้างอาคารต่างๆ เนื่องจากตามกฎหมายต้องแนวระวางเขตที่กำหนด ก่อนจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา ทั้งระบบการระบายน้ำและทางเดินเท้าสาธารณะใหม่นั้น โดยล่าสุดพบว่ามีผู้ประกอบการนำโครงสร้างสะพานเหล็ก มาจัดตั้งคร่อมคลองขนาดใหญ่ ซึ่งสะพานนี้มีลักษณะเป็นเหล็กพร้อมราวสะพานอย่างแน่นหนา เพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังที่ดินริมฝั่งคลองอีกด้าน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างตกแต่งอาคารภายใน โดยหลายฝ่ายมองว่าโครงการสร้างดังกล่าว มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องและสามารถกระทำการได้หรือไม่

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับสะพานข้ามคลองนั้น ตามกฎหมายเป็นเรื่องที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลและสามารถให้อนุญาต ได้หากเห็นว่าเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคลอง  และทราบว่าเรื่องนี้ได้มีผู้ประกอบการยื่นเรื่องของอนุญาตไปทางสำนักงานเจ้าท่าพัทยาแล้ว จากนั้นจึงได้มีการส่งเรื่องต่อมายังเมืองพัทยาเพื่อให้ร่วมพิจารณาด้วย โดยพบว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แจ้งว่ามาสะพานที่จัดทำไว้นั้นเป็นการจัดทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากสะพานดังกล่าว จึงไม่อนุมัติให้ดำเนินการและก็ยังไม่มีการอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมทั้งยังไม่ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัดหรือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนั้นที่ดินแปลงด้านในซึ่งมีลักษณะที่ตาบอดที่หากจะดำเนินการก่อสร้างอาคารใดๆก็ตาม ก็ต้องนำใบอนุญาตการขอจัดสร้างสะพานมาประกอบ เพื่อขออนุญาตจากเมืองพัทยาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารก่อน ปัจจุบันจึงยังคงไม่สามารดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารด้านในได้ ขณะนี้จึงได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี นิมิต ตั้งเชียร สถาปนิกชำนาญการ สำนักการช่าง ซึ่งเป็นนายตรวจเขต ได้เข้าไปแจ้งทางวาจาให้ระงับ ก่อนจะเสนอเรื่องต่อเมืองพัทยา เพื่อออกหนังสือในการระงับการก่อสร้าง และการรื้อถอนสะพานดังกล่าวออกก่อนตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ก่อนจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นายพัฒนา กล่าวต่อไปว่า ยังมีอีกหลายปัญหา ที่เมืองพัทยากำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวปัญหาการก่อ สร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุกแนวคลอง และที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ได้เซ็นคำสั่งปิดหมายไปแล้วในส่วนของโรงแรมขนาดใหญ่ย่านพัทยาใต้ ที่กำลังก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร การเร่งดำเนินการรื้อถอนอาคารคร่อมแนวคลองปึกพลับ ซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน รวมทั้งอาคารแสดงขนาดใหญ่บริเวณริมทะเลของแหล่งท่องเที่ยวริมทะเล หลังวัดช่องลม ซึ่งมีการประเมินราคาค่ารื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้จะนำหมายไปปิดประกาศแจ้ง หากทางผู้ประกอบการไม่ดำเนินการเอง เมืองพัทยาก็จะเข้าไปทำการรื้อถอนตามขั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการต่อไป.