เมืองพัทยา อบรมเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังสถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

0
115

เมื่อ 30 พฤษภาคม 62 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยานายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ เมืองพัทยาได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก​ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และสำนักงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 1 ซึ่งเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ ความเข้าใจ และความเคลื่อนไหวต่างๆต่อสถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดร้ายเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสภาวะเศรษฐกิจของเมืองพัทยา หรือตลอดจนเกิดความเสียหายโดยภาพรวมของประเทศไทย

สำหรับหลักสูตรการจัดอบรม ใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 2 ช่วง โดยจะแบ่งเป็นภาคเช้า และภาคบ่าย ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันเอกดิเรก ดีประเสริฐ รองผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก​ ในหัวข้อ​’ภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติและความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ,’​การข่าวกรอง, การต่อต้านข่าวกรอง, การตรวจพบวัตถุต้องสงสัยพร้อมการปฏิบัติให้ปลอดภัย, การก่อเหตุการณ์ก่อการร้ายด้านวัตถุระเบิด​ IED, สาธิตการเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย(เบื้องต้น) โดย​ เรือเอกฤทธิพล เขียวอ่อน นายทหารนิรภัยถอดทำลายอมรภัณฑ์ กปถ.สพ.ทร.,การบรรยายเรื่องการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย​ และในพื้นที่เมืองพัทยา​ จ.ชลบุรี ​โดย​ นายฐนัตถ์ สุรรณานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 1 ซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อต่างๆนี้เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้และความเข้าใจ ให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมโครงการฯ​ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป.