เมืองพัทยา อนุมัติขยายเวลาเก็บร่มเตียง ช่วงเทศกาลลอยกระทงถึงตี 2 รองรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

0
117

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 61  ที่ ห้องประชุม 132 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทย าและชายหาดจอมเทียน จำนวน 20 กว่าคน เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อหารือขอผ่อนผันขยายเวลากางร่มเตียง ในวันเทศกาลลอยกระทง โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ และพิจารณาร่วมในเรื่องดังกล่าว

ด้วยวันที่ 22 พฤศจิกายน นี้  เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง หรือเป็นเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเมืองพัทยารวมทั้งสถานประกอบการต่างๆได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองอย่างครึกครื้น โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมจุดเทียน ลอยกระทง ณ บริเวณชายหาดพัทยา – จอมเทียน ดังนั้น ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยาและจอมเทียน จึงได้เดินทางมาที่เมืองพัทยา เพื่อหารือกับคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อขออนุญาตผ่อนผันการกางร่มเตียงในคืนวันลอยกระทง ซึ่งปกติต้องเก็บร่มเตียง ในเวลา 18.30 น. ขอขยายเวลาผ่อนผันถึงเวลา 02.00 น. วันถัดไป ซึ่งมติในที่ประชุม อนุญาตให้ผู้ประกอบการร่วมเตียงสามารถกางร่มเตียงได้ ตามกำหนดการที่เสนอ เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศในค่ำคืนวันเพ็ญเดือน 12 ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องไม่ขึ้นราคาค่าเช่าบริการ และดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้หารือเพิ่มเติม เกี่ยวกับขอให้เปิดบริการร่มเตียงในวันพุธ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีการหยุดประกอบการในวันพุธ หลังจากเปิดมาให้บริการตามปกติ ในเช้าวันพฤหัสบดีก็จะพบเศษอาหาร เปลือกหอย ขยะเต็มเกลื่อนชายหาด ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเมืองพัทยา ซึ่งไม่สามารถดูแลให้สะอาดตามนโยบายที่เมืองพัทยาวางไว้ได้

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงต่อให้ผู้ประกอบการร่มเตียง ว่า ตามนโยบายของคณะ คสช. ที่ต้องการให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรูปแบบไปในทิศทางเดียวกันทุกหาด ก่อให้เกิดสวยงาม คงความเป็นธรรมชาติ โดยดำเนินการระเบียบในการห้ามซื้อขาย จำหน่าย หรือให้เช่าพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หยุดประกอบการทุกประเภทในวันพุธทุกสัปดาห์ เพื่อให้ชายหาดมีความสวยงาม และมีพื้นที่สาธารณประโยชน์มากขึ้น ดังนั้นเรื่องดังกล่าวต้องร่วมพิจารณากับคณะทำงานด้วย พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการแต่ละชายหาดแต่งตั้งประธานผู้ประกอบการร่มเตียงขึ้น พร้อมทั้งทำหนังสือยื่นต่อคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป.