เมืองพัทยา ส่งเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษขยะบนถนน แก้ไขปัญหาเศษขยะอุดฝาท่อ

0
127

By วราพรรณ ใจกุศล

เมื่อ 3 พฤษภาคม 64  ที่ ด้านหลังร้านแม่ศรีเรือน พัทยากลาง สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมรถขยะขนาดเล็กลงพื้นที่ดังกล่าว ดำเนินการเก็บกวาดเศษขยะ และเศษใบไม้ที่ตกอยู่ตามพื้นผิวจราจร หวังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฉับพลันจากสาเหตุของพายุฝนฟ้าคะนอง

โดยสำนักสิ่งแวดล้อมฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา และรับมือกับเหตุน้ำท่วมขังฉับพลัน อันมีสาเหตุมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง ที่มักจะเกิดขึ้นในระยะนี้ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังฉับพลันตามผิวจราจร เกิดจากปัญหาเศษขยะ หรือเศษใบไม้ มักถูกกระแสน้ำพัดพาไปอุดฝาท่อระบายน้ำ จนปริมาณน้ำไม่สามารถไหลระบายลงไปในท่อระบายน้ำได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่วมขังสูงอย่างฉับพลัน จนสร้างปัญหา และเป็นอุปสรรคให้แก่ประชาชนที่ใช้ผิวถนนสัญจร หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนน เป็นต้น


ดังนั้นสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา จึงได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ ตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตรับผิดชอบเร่ง ดำเนินการจัดเก็ยขยะตามผิวถนน และเศษใบไม้ที่สะสมอยู่บริเวณริมทาง เพื่อไม่ให้สิ่งดังกล่าวกลายเป็นปัญหา หรือสาเหตุทำให้น้ำฝนไม่สามารถไหลระบายได้อย่างสะดวก รวมทั้งเพื่อให้ระบบระบายน้ำได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการท่วมขังของน้ำในเมืองพัทยา ยามฝนตกหนัก.