เมืองพัทยา ส่งเจ้าหน้าที่เก็บป้ายโฆษณาผู้ลักลอบติดตั้งบดบังวิสัยทัศน์ บนถนนสุขุมวิท

0
116

เมื่อ  31 พฤษภาคม 62  ที่ บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งขาออกพัทยา หน้าจิตภาวันวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ในการเก็บป้ายโฆษณา ที่ลักลอบติดตั้งบนทางสาธารณะประโยชน์ หรือบริเวณที่จะเป็นการบดบังวิสัยทัศน์การขับขี่ 

ทั้งนี้มีป้ายโฆษณามาติดตั้งทั้งแผ่นขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ติดตั้งวางจนบดบังทัศนวิสัยการขับขี่ของประชาชนยาวตลอดแนว จึงได้ดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาต่างๆที่ไม่เหมาะสมออกทันที โดยดำเนินการตั้งแต่ช่วงถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกพัทยา ยาวไปจนถึงสุดเขตรับผิดชอบของเมืองพัทยา ซึ่งจะทยอยดำเนินการไปเรื่อยๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จ  

สำหรับการติดตั้งป้ายบนทางสาธารณะประโยชน์ ตามนโยบายของเมืองพัทยา ไม่สามารถติดตั้งได้ เพราะเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนสำหรับการติดตั้งบนพื้นที่เอกชนนั้น สามารถติดตั้งได้ แต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนรำคาญ หรือบดบังทัศนียภาพการขับขี่ของประชาชน ซึ่งหากเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม ทางเมืองพัทยาก็จะสามารถพิจารณาการดำเนินการรื้อถอนได้ทันที เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง.