เมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ บุคคลไร้ที่พึ่งในพื้นที่

0
138

เมื่อ 25 กันยายน 61 ตามนโยบายของเมืองพัทยา และคณะผู้บริหาร ที่ต้องการให้เมืองพัทยามีภาพลักษณ์ที่ดีแบบถาวร เป็นเมืองสะอาด สะดวก และปลอดภัย  และเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักพัฒนาสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายเทศกิจเขตจอมเทียน รับนโยบายดังกล่าว โดยการลงพื้นที่ตรวจตราในทุกวันจันทร์ของเดือน เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่ง ในเขตเมืองพัทยา บริเวณชายหาดจอมเทียน เขตปลอด โค้งดงตาล และตามตรอกซอกซอยต่างๆ

โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่และตรวจพบบุคคลไร้ที่พึ่ง จำนวน 13 คน  จึงได้นำส่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี จำนวน 6 คน เนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตน ส่วนที่เหลือ 7 คน ได้ทำทัณฑ์บน และว่ากล่าวตักเตือน โดยการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณที่ดีให้เกิดขึ้น ลดปัญหาบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา พร้อมทั้งจัดโครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไป.