เมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะ แก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา

0
94

หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่ง ที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้น นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

โดย สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง เก็บกวาดทำความสะอาดชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียน ชายหาดวงศ์อมาตย์ ซอยสุขุมวิท 19 อาเล่าเซียน ถนนชัยพรวิถี ชุมชนชุมสาย ฉีดล้างทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน ถนนสุขุมวิท และดูดสิ่งปฏิกูลโรงเรียนเมืองพัทยา 6.