เมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บกวาดขยะต่อเนื่อง หลังโลตัสพัทยาเหนือ หากพบละเมิดทิ้งขยะไม่ถูกที่ ใช้กฎหมายเข้ม

0
101

หลังมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่านไปมา รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา

โดยเฉพาะล่าสุดได้รับแจ้งว่า พบขยะเป็นจำนวนมากหลังห้างสรรพสินค้าโลตัสพัทยาเหนือ ซึ่งเป็นสถานที่ๆลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือ รวมทั้งรณรงค์ในการไม่ทิ้งขยะในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยเจ้าหน้าที่ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและรถขนขยะ ได้ดำเนินการเก็บขยะในบริเวณดังกล่าวข้างต้น เพื่อกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไป ตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย  ทั้งนี้หากประชาชนพบการละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจ จะเข้าจับกุมและปรับ 2,000 บาททันที.