เมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบตะแกรงเหล็กปิดทางระบายน้ำ บนถนนพัทยาสายสาม

0
123

เมื่อ 4 กรกฎาคม 62 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนพัทยาสายสาม ก่อนถึงแยกมุมอร่อย โดยมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเร่งด่วน สืบเนื่องจากบริเวณถนนพัทยาสายสาม ก่อนถึงแยกมุมอร่อย เมื่อมีฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการน้ำท่วมขังเป็นอยู่เป็นประจำ ดังนั้นเมืองพัทยา จึงได้ดำเนินการขุดทำรางระบายน้ำฝนทั้งสองฝั่ง เพื่อให้มีการระบายได้ดีขึ้น โดยใช้ฝาท่อเป็นตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันขยะที่จะไหลเข้าสู่ท่อ แต่เนื่องจากรางตะแกรงเหล็กที่ปิดรางระบายน้ำนั้น มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นเส้นเหล็กคั่นตลอดแนวราง เมื่อมีรถสัญจรไปมาส่งผลให้รถลื่นล้มเสียหลักตามที่เป็นข่าวที่ผ่านมา

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะ จึงได้ตรวจสอบฝาตะแกรงเหล็กด้านล่าง พบว่าไม่มีเส้นเรียบคั่นระหว่างตะแกรง ซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการใช้เหล็กคั่นเป็นแนวยาวเหมือนในปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่และสัญจร จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลดำเนินการกลับฝาตะแกรงเหล็กด้านล่างขึ้นมาแทน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อไป  โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.