เมืองพัทยา ลงตรวจสอบพื้นที่สาธารณะชายหาดยินยอม เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเร่งด่วน

0
135

เมื่อ 2 กรกฎาคม 62 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ บริเวณชายหาดยินยอม เพื่อปรับภูมิทัศน์และปรับผิวทรายชายหาดให้สวยงาม หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่ามีคนเร่ร่อนใช้พื้นสาธารณะเป็นที่พักอาศัย ทิ้งขยะ ทำให้เสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยมี นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วนรักษาบำรุงและบูรณะ นายณรงค์ ขุนจิตภักดี เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน สำนักสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่บริเวณชายหาดยินยอม เขาพระตำหนัก

หลังจากที่เมืองพัทยาปรับภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบบริเวณซอยพระตำหนัก 5 ไปจนสิ้นสุดถึงหาดยินยอมนั้น ปัจจุบันทำให้มีบริเวณหาดยินยอม มีพื้นที่ทางเท้าที่กว้างขวางมากขึ้น ประกอบกับยังมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ ประมาณ 10 × 100 เมตร ที่ยังไมได้ปรับภูมิทัศน์ จึงทำให้มีบุคคลเร่ร่อน ใช้พื้นสาธารณะเป็นที่พักอาศัย ทิ้งขยะ ทำให้เสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเร่งด่วนในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบรองนายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการตัดหญ้าที่รกร้าง และแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบให้สะอาดสวยงาม และนอกจากนี้พื้นทรายชายหาดปัจจุบัน ถูกน้ำทะเลพัดพาทรายลงทะเลหายไปจนเกือบหมด จึงได้มอบหมายให้สำนักการช่างเมืองพัทยา สำรวจทรายในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อนำทรายมาปรับผิวทรายให้สวยงาม ตลอดระยะทาง 10 × 150 เมตร หรือตลอดแนวชายหาดยินยอม เพื่อให้มีชายหาดที่สวยงามดังเดิมเหมาะสมต่อเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวต่อไป.