เมืองพัทยา ร่วมฐานทัพเรือสัตหีบ และภาคประชาชน รณรงค์เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลชายหาดพัทยา

0
151
เมืองพัทยา ร่วมฐานทัพเรือสัตหีบ และภาคประชาชนจำนวนกว่า 400 คน  รณรงค์เก็บขยะและสิ่งปฎิกูลชายหาดพัทยา
เมืองพัทยา ร่วมฐานทัพเรือสัตหีบ และภาคประชาชนจำนวนกว่า 400 คน รณรงค์เก็บขยะและสิ่งปฎิกูลชายหาดพัทยา

เมื่อ 26 กรกฎาคม 60 ที่ชายหาดพัทยากลาง นาวาโท สุพจน์ เพ็ชรรัตน์ รองผู้บังคับการ กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ข้าราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมจิตอาสา ผู้ประการการร่มเตียง ผู้แทนชุมชน ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน จำนวนกว่า 400 คน ร่วมแสดงพลังความสามัคคี เก็บขยะและเศษหินที่แตกหัก ตลอดแนวชายหาด

โดยเหล่าข้าราชการทหารศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ เมืองพัทยา ประชาชน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้รวมพลังกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสร้างความดี ด้วยการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เก็บขยะเศษหินที่แตกหัก ตามแนวชายหาดเมืองพัทยา รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีขยะมูลฝอยจำนวนมาก เกยติดชายหาด ทำลายทัศนียภาพที่เคยสวยงาม การรวมพลังในครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหวังจะกอบกู้วิกฤตปัญหาขยะ ให้หมดสิ้นไปจากชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ในหลวง และคืนความเป็นธรรมชาติสู่ท้องทะเล ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ทุกคนหันมารัก และหวงแหนในธรรมชาติ เพื่อให้ท้องทะเลคงความสวยงามอยู่คู่ชายหาดดงตาลตลอดไป